Predaj FMCG

je predaj rýchloobrátkového sortimentu. Je realizovaný prostredníctvom vlastného obchodného tímu cez nezávislý trh a lokálne obchodné reťazce.

História predaja FMCG v spoločnosti ESA LOGISTIKA

V roku 2002 sa spoločnosť Procter & Gamble rozhodla zveriť distribúciu svojich výrobkov na nezávislý trh a do lokálnych obchodných reťazcov do rúk jednej spoločnosti. Predtým spoločnosť Procter & Gamble využívala multidistribútorský systém. Vzhľadom k dobrej skúsenosti so serióznym prístupom majiteľov spoločnosti ESA, poverili túto spoločnosť aby vytvorila predajný a distribučný systém v ČR a neskôr aj na Slovensku. Predaj je organizovaný formou presellingu, čo znamená, že obchodný zástupca navštevuje maloobchody a vytvára objednávky, ktoré sú najneskôr do 72 hodín uspokojené - zákazník obdrží objednaný tovar.

Rozvoj predaja FMCG

Do systému predaja spoločnosti ESA LOGISTIKA sa postupne a s narastajúcou intenzitou začleňujú noví dodávatelia a to nielen z drogistického segmentu. Práve zväčšujúci sa rozsah predávaných výrobkov, čo do počtu a do segmentov, robí celý predajný systém viac a viac efektívnejším.

Výhody nášho riešenia:

Vzhľadom k dlhodobým skúsenostiam v tomto odbore, disponuje spoločnosť ESA LOGISTIKA veľmi dobrým, skúseným a profesionálnym obchodným tímom. Minimálna objednávka je iba vo výške 50 Eur, čo umožňuje spolupracovať s veľkým množstvom odberateľov z nezávislého trhu. Len pre maloobchodný servis je vyčlenených viac ako 30 obchodných zástupcov. Väčšina objednávok je dodávaná najneskôr do 48 hodín od objednania. Spoločnosť ESA LOGISTIKA je pripravená ako kapacitne, tak aj využitím svojho know-how, neustále navyšovať objem predávaného tovaru s využitím všetkých segmentov FMCG.

Viac na nových stránkách ESA Distribucia.

 

 

 

Kontakt

Ing. Richard Novák
Tel.: +421 (2) 208 30 160
Mobil: +421 905 682 563
E-mail: novak.richard@esa-logistics.euRedakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

     Mapa webu      RSS kanál      XML Sitemap