Heavy Cargo

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

MH Power Systems Europe GmbH (MHPS-E) v konzorciu s Polimex – Mostostal S.A., na základe podpísanej zmluvy s Enea Wytwarzanie S.A., realizuje od roku 2012 na území elektrárne v poľských Kozieniciach stavbu, čo sa týka meradla najväčšieho európskeho energetického bloku spaľujúceho čierne uhlie.

Stavba energetického bloku v elektrárni v Kozieniciach je najväčšou začatou investíciou poľskej a európskej energetiky. Jej náklady dosahujú cca 6,4 miliardy poľských zlotých (brutto). Ukončenie stavby nového bloku je plánované na 2. polrok 2017. Energetický blok bude najmodernejšou jednotkou pracujúcou s nadkritickými parametrami pary s výkonom 1 075 MW (brutto) a efektivitou 45,6 % (netto).

HEAVY CARGO KOZIENICE PROJECT & ESA LOGISTIKA

ESA Logistika, pobočka v Poľsku, bola MH Power Systems Europe GmbH (MHPS-E) menovaná za subjekt zodpovedajúci za realizáciu prepravného projektu súvisiaceho s prepravou nadrozmerných dielov turbínovej časti pre modernizáciu elektrárne v Kozieniciach v období 12/2014 – 4/2016.

V rámci projektu ESA Logistika, pobočka v Poľsku, zodpovedá okrem iného za získanie všetkých nevyhnutných cestných povolení, licencií na realizáciu prepravy nadrozmerných dielov,

  •  zaistenie možnosti jazdy po trasách prepravovaných nadrozmerných dielov,
  • realizáciu vnútrozemskej prepravy na území Poľska pre štandardné a nadrozmerné diely dodávané z Japonska, Južnej Kórey a Singapuru do Elektrárne v Kozieniciach (off-shore portion), podľa vyžadovaného harmonogramu dodávok,
  • realizáciu multimodálnej prepravy pre štandardné a nadrozmerné diely dodávané z výrobných podnikov na území Európy (Poľska, Nemecka, Holandska, Španielska) do Elektrárne v Kozieniciach (on-shore portion), podľa vyžadovaného harmonogramu dodávok,koordináciu informačného toku v medzinárodnom pracovnom tíme priradenom k projektu prepravy nadrozmerných dielov pre modernizáciu elektrárne v Kozieniciach.

Realizácia prepráv častí off-shore portion sa bude týkať:

·         vnútrozemskej prepravy 811 štandardných a nadrozmerných dielov, s celkovou hmotnosťou 8419,25 tony, kde najťažší prepravovaný diel bude mať hmotnosť 490,00 tony.

Realizácia prepráv častí on-shore portion sa bude týkať:

 

·         vnútrozemskej a intermodálnej prepravy 72 nadrozmerných dielov s celkovou hmotnosťou 2343,40 tony, kde najťažší prepravovaný diel bude mať hmotnosť 113 ton.


Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

     Mapa webu      RSS kanál      XML Sitemap