Služby ESA logistika

Green3PL

Jedním z hlavních produktů, které ESA logistika realizuje pro své klienty, je komplexní logistická služba GREEN 3PL, jejímž cílem je nejen splnit požadavek zákazníka na kompletní zajištění logistických operací, ale učinit tak s maximální mírou ohleduplnosti k životnímu prostředí. Jedná se o efektivní kombinaci mnoha logistických služeb řízenou jedním providerem.

Dopravní řešení

Dopravní řešení patří k základním službám naši společnosti. ESA logistika poskytuje dopravní služby lokálního i globálního rozsahu. Klientům nabízí zajištění silniční, železniční, letecké, lodní a intermodální přepravy včetně speciálních přeprav nadrozměrných nákladů a dopravy zboží s vysokou hodnotou, to vše importně i exportně v rámci evropských a světových destinací.

Skladování

Skladování je důležitou službou  často využívanou v kombinaci s dalšími službami. ESA logistika disponuje skladovými prostory vybavenými moderními skladovacími technologiemi včetně nové manipulační techniky. Sklady splňujícími přísná kritéria doložené certifikacemi

Balení a úprava zboží

Balení a úprava zboží je vyhledávanou součástí logistických služeb, zejména jako součást komplexních logistických řešení. Poskytujeme úpravy zboží od jednoduchého polepování až po složité manipulace a kompletace.

Distribuční logistika

Umožňuje finální distribuci výrobků k velkému množství koncových zákazníkům a poskytování s tím spojených služeb. ESA logistika zajišťujě vlastními prostředky distribuční linky, které spolu se systémem X-docků efektivně a zcela pokrývají území ČR a SR. 

Projektová logistika

Projektová logistika je nedílnou součástí staveb, rekonstrukcí a modernizací v plynárenském, petrochemickém a energetickém průmyslu. ESA logistika zajišťuje veškeré logistické služby pro  infrastrukturní projekty, počínaje poradenstvím a inženýringem až po realizaci dodávek.

Outsourcing

Světový trend směřující k outsourcingu  převládá u společností, které se chtějí zcela soustředit na své podnikání.  Esa logistika je schopna plného převzetí logistické obsluhy včetně prostředků s garancí zvýšení efektivity dosavadního toku zboží.

Prodej FMCG

Je obchodní a logistická služba – prodej rychlo-obrátkového sortimentu, který je realizován pro výrobce a obchodní společnosti vlastním obchodním týmem na území Slovenska. Prodej probíhá v síti nezávislého trhu a v lokálních obchodních řetězcích.

Celní deklarace

Oddělení celní deklarace ESA logistika má 25 letou historii a během ní načerpalo zásadní know-how, které neustále navyšuje. Je spolehlivým partnerem pro zákazníky obchodující se zahraničím. Zajišťuje veškeré běžné celní úkony, ale také celní skladování, kolkování atd.

Hledáte další informace?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA s.r.o. , Oldřichova 158, 272 03  Kladno
Další kontakty společnosti ESA 

Libor Řeháček
Business Development manager

Mob.:  +420 702 220 411
Email:  rehacek.libor@esa-logistics.eu

Pavel Merfait 
Business development manager 

Mob.: +420 606 637 930 
Email: merfait.pavel@esa-logistics.eu  

CZ ©2019 ESA logistika s.r.o.

ESA s.r.o. je oprávněný hospodářský subjekt.     

Společnost ESA logistics