Politika bezpečnosti práce

Vedenie spoločnosti stanovuje politiku na základe vplyvov činností, produktov a služieb na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov.

Vedenie spoločnosti sa plne stotožňuje s nasledujúcimi základnými prioritami a cieľmi v oblasti bezpečnosti práce a zaväzuje sa k ich dodržovaniu a napľňaniu:
 
  • Zabezpečovať dodržiavanie všetkých platných právnych predpisov a noriem z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  • Identifikovať zdravotné a bezpečnostné riziká vrátane ich klasifikácie podľa závažnosti a pravdepodobnosti. Prijať opatrenia k minimalizácii identifikovaných rizík ako napr. školenia, výcvik, zavádzanie najmodernejších technológií a bezpečnostného vybavenia.
  • V rámci porád vedenia spoločnosti pravidelne hodnotiť plnenie cieľov stanovených k zaisteniu bezpečnosti práce. Súčasne aj preskúmavať všetky podnety a zaistenia, podľa ktorých by mohlo dôjsť alebo už došlo k závažným zraneniam osôb, poškodeniu zdravia, havarijným situáciám alebo stratám. K vyhodnoteným zisteniam potom prijať také opatrenia, ktoré zabránia opakovaniu týchto situácií.
  • Zvyšovať povedomie všetkých zamestnancov, že svojim chovaním ovplyvňujú svoju bezpečnosť a bezpečnosť svojich spolupracovníkov. Vhodne motivovať všetkých pracovníkov spoločnosti k dodržiavaniu bezpečnosti na všetkých úrovniach. U vedúcich pracovníkov spoločnosti na všetkých úrovniach neustále zvyšovať a preverovať znalosti v bezpečnosti práce.
  • Spolupracovať s našimi zmluvnými partnermi, dodávateľmi a zákazníkmi, aby sme dosiahli zlepšenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na všetkých našich pracoviskách.
  • Zásady politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti.

Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

     Mapa webu      RSS kanál      XML Sitemap