Politika spoločnosti

Spoločnosť ESA LOGISTIKA si spolu so všetkými zodpovednými ľuďmi na našej planéte uvedomuje nutnosť dbať o životné prostredie z veľkého množstva dôvodov, ale predovšetkým preto, že zrejme rovnako ako Vy, chce uchovať prírodu a jej zdroje aspoň v takom stave v akom ju poznáme teraz pre naše deti a ďalšie generácie. Rovnako ako ESA LOGISTIKA, tak aj veľká väčšina svetových renomovaných spoločností kladie dôraz na environmentálne aspekty svojich činností. Vzájomnou spoluprácou môžu takéto spoločnosti rozšíriť svoj záväzok ochrany prírody aj na svojho dodávateľa logistických služieb a ďalšou kooperáciou znižovať negatívne vplyvy na životné prostredie.

Z týchto dôvodov ESA LOGISTIKA splnila podmienky pre získanie certifikátu ISO 14001 a navyše definovala vlastné environmentálne zásady a ciele.

Základom environmentálnej politiky, ktorú spoločnosť ESA LOGISTIKA uplatňuje, sú tri základné piliere:

 • prevencia proti klimatickým zmenám
 • obnoviteľnosť zdrojov
 • ochrana ekosystémov

Pre svoju činnosť a chovanie si spoločnosť ESA LOGISTIKA podľa uvedených okruhov určila
konkrétne postupy a ciele. Medzi ne patria:

V oblasti prevencie proti klimatickým zmenám

 • Obmedzenie znečistenia ovzdušia z prevádzky vozidiel znížením emisií CO2.
 • Znižovanie emisií CO, CH + NO + PM vzniknutých z prevádzky vozidel.

V oblasti obnoviteľnosti zdrojov

 • Zvýšenie úrovne triedenia a recyklácie odpadov.
 • Realizácia spätnej resp. „reverznej“ logistiky.
 • Prestavba časti distribučných vozidiel na spaľovanie CNG /plne rastlinné pohonné hmoty.
 • Spolupráca s dodávateľom PHM pri testovaní nových aditív znižujúcich spotrebu PHM, dymovosť a tým aj produkciu CO2.

V oblasti ochrany ekosystémov

 • Zníženie spotreby elektrickej energie.
 • Participácia na obnove zelene a sponzoringu drobnej fauny v regiónoch pôsobnosti spoločnosti.

Ďalšie aktivity so vzťahom k ochrane prírody

 • Využitím komunikácie EDI a elektronickej fakturácie medzi partnermi
 • Kombinovanie kamiónovej dopravy s ostatnými druhmi dopravy
 • Realizácia optimalizačných projektov v oblasti technologickej obsluhy zákaziek so zníženou spotrebou zdrojov (el. energie, PHM)

ESA LOGISTIKA so zákazníkmi, ktorí majú záujem o ochranu životného prostredia a definované ciele v tomto smere, je pripravená uzatvoriť zmluvu, ktorá umožní spoločnými silami synergicky environmentálne chovanie ďalej prehlbovať. Príkladom takejto spolupráce je napríklad spoločnosť Danone.

Nezanedbávame ani ďalšie dôležité smery ako bezpečnosť práce, vzťahy s dodávateľmi, a pod.

 

 


 


Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

     Mapa webu      RSS kanál      XML Sitemap