Green 3PL

Logistické odvetvie tak ako mnoho iných, sa neustále zdokonaľuje a vyvíja s cieľom poskytnúť zákazníkom služby, ktoré presne vystihnú podstatu ich potrieb. Tak ako sa nároky a požiadavky zákazníkov zvyšujú, reaguje na ne aj ponuka rozsahu a komplexnosti logistických služieb. Spoločnosť ESA LOGISTIKA je jedným z významných poskytovateľov týchto služieb a pre svojich zákazníkov neustále vyvíja nové logistické procesy a riešenia s cieľom optimálneho a spoľahlivého zabezpečenia existujúcich ale aj nových požiadaviek trhu.

Jedným z nových produktov, ktoré ESA LOGISTIKA realizuje pre svojich zákazníkov, je komplexná logistická služba GREEN 3PL, ktorou cieľom je nielen splniť požiadavku zákazníka na kompletné zabezpečenie logistických operácií pri garancii spoľahlivého zabezpečenia všetkých potrieb zákazníka v tejto oblasti, ale aj chovať sa s maximálnou mierou ohľaduplnosti k životnému prostrediu.

Základom logistickej služby GREEN 3PL je produktové riešenie 3PL /Third-Party Logistics/. Jedná sa o vyspelý logistický systém založený na veľmi úzkych vzájomných vzťahoch s klientom, dôvere a spolupráci. Medzi jeho základné logistické časti patrí:

 

  • Zabezpečenie materiálového toku tovaru od dodávateľa, cez riadenie skladu až po dodanie tovaru ku koncovým zákazníkom.
  • Informačný tok spojený s tokom materiálu s dôrazom na adresnosť a dosledovateľnosť v on-line prostredí.
  • Optimalizácia komplexného dodávateľsko-odberateľského reťazca jedným partnerom s využitím synergií portfólia poskytovaných služieb.
  • Partnerský vzťah s jedným dodávateľom logistických služieb umožňujúci spoločný rast zákazky.

Služba GREEN 3PL má mimo svoj logistický obsah tiež ďalší dôležitý aspekt, ktorý je vyjadrený slovom GREEN v jeho názve. Spoločnosť ESA LOGISTIKA je držiteľom certifikátu ISO 14001 a navyše definovala svoju politiku ochrany životného prostredia a takto zaručuje, že všetky operácie spojené s poskytovaním služby GREEN 3PL sú prevádzané vždy s ohľadom na optimálne ekologické riešenie. Tieto riešenia sú koncipované tak, aby nezvyšovali cenu služby. Environmentálne ciele sú dosahované dôsledným uplatňovaním zavedených pravidiel - predovšetkým presvedčením a disciplínou pracovníkov, inováciou systémov a procesov.

Zásadnou výhodou pre užívateľov služby GREEN 3PL je možnosť venovať sa svojmu kľúčovému výrobnému alebo obchodnému procesu plnou silou a logistické a servisné činnosti vrátane ich optimalizácií a aplikácií nových technológií a know-how zverí do rúk odborníkov – spoločnosti ESA LOGISTIKA. Navyše si každý klient ESA LOGISTIKA môže byť vedomý toho, že ESA LOGISTIKA je spoločnosť, pre ktorú environmentálne chovanie je jednou zo základných priorít.


Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

     Mapa webu      RSS kanál      XML Sitemap