Šance pro ESU2 CZ.1.04/1.1.02/35.00647.

31.3.2011

Přehled plnění projektu na základě I. monitorovací zprávy Období: 1.4.2010 – 30.9.2010

V období od zahájení projektu, tedy 1.4.2010 byly realizovány aktivity:

  • KA08 Řízení projektu
  • KA 01 Školení pro udržení profesní kvalifikace
  • KA02 Školení IT
  • KA03 Rozvoj měkkých a manažerských dovedností
  • KA04 Jazykové kurzy AJ
  • KA05 Vzdělávání v oblasti rozvoje lidských zdrojů
  • KA 06 Prohloubení profesní kvalifikace ekonomických pracovníků
  • KA07 Prohloubení profesní kvalifikace pracovníků v logistice .


V rámci realizace klíčové aktivity 08 proběhla přípravná fáze projektu tj. sestavení realizačního týmu. Určený realizační tým zahájil svou činnost během první pracovní schůzky jejímž předmětem byla problematika  provedení personální administrativy ve vztahu k osobám realizačního týmu, vydefinování základních odpovědnosti a povinností jednotlivých členů týmu v rámci realizace projektu, stanovení pravidel pro výkaz a sledování finančních prostředků projektu, pro výkaz monitorovacích indikátorů projektu a také pravidla pro uplatňování prostředků publicity projektu.

V realizační fázi projektu pak v rámci KA08 probíhají pravidelné pracovní schůzky realizačního týmu zaměřené především na celkovou administraci projektu, personální zajištění, finanční revizi a kontrolu čerpaných prostředků, plánování aktivit projektu ve vazbě na časový harmonogram, publicita projektu a dále pravidelné pracovní schůzky koordinátora projektu s jednotlivými účastníky projektu (absolventy realizovaných školení) za účelem plánování termínů a celkovou koncepce jednotlivých kurzů. Dále proběhlo zpracování a současné vyhodnocení celkem 3 výběrových řízení dle pravidel metodiky OPLZZ „Metodický pokyn pro zadávání zakázek OP LZZ“, zveřejnění 2 článků v místním periodiku ESA LOGISTIKA NEWS (2/2010, 3/2010).
Realizační tým také zpracoval a řádně odevzdal Zprávu o zahájení realizace projektu a stanovil pravidla pro výkaz monitorovacích indikátorů projektu. V rámci KA08 je zahrnuta také realizace vzdělávacích kurzů dle sestaveného harmonogramu vzdělávacích aktivit projektu

V rámci klíčové aktivity 01 bylo připraveno VŘ 004 „ Výběrové řízení na dodavatele školení pracovníků v logistice“ (vzhledem k tomu, že při celkové korekci kurzů spadajících do VŘ a  celkovém porovnání současných finančních cen za dané kurzy, rozhodl se realizační vyhlásit VŘ i když v původním projektu nebylo plánováno). Dále pak byl sestaven harmonogram vzdělávacích aktivit na rok 2010 (Elektronická celní prohlášení, Seminář Intrasat) vč. přípravy seznamů osob které se školení účastní.

V rámci klíčové aktivity 02 byla zrealizována příprava, zpracování a vyhodnocení VŘ 001 „Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích akcí v oblasti IT pro klíčovou aktivit“ v souladu s pravidly OP LZZ vč. uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem zakázky GOPAS , a.s.. Dále proběhlo zpracování plánu úvodního nastavení testování IT dovedností jednotlivých účastníků a vlastní on-line testování znalostí IT dovedností jednotlivých účastníků v rozhraní Microsoft Office. Následně proběhlo sestavení harmonogramu vzdělávacích aktivit na rok 2010, příprava seznamů osob které se školení účastní a vytvoření plánu výuky interního školení IT.

Plnění klíčové aktivity 03 zahrnovalo kompletní přípravu, zpracování a  vyhodnocení VŘ 002 „Výběrové řízení na dodavatele měkkých a manažerských dovedností“ v souladu s pravidly OP LZZ vč. uzavření smlouvy s dodavatelem služeb Training & Coaching Center, s.r.o. Dále pak byl sestaven harmonogram vzdělávacích aktivit na rok 2010 (Úvodní workshop, Refresh měkkých dovedností) vč. přípravy seznamů osob které se školení účastní.

Rovněž plnění klíčové aktivity 04 zahrnovalo kompletní přípravu, zpracování a  vyhodnocení VŘ 003 „Výběrové řízení na dodavatele jazykových kurzů anglického jazyka“v souladu s pravidly OP LZZ vč. uzavření smlouvy s dodavatelem služeb POLYGLOT s.r.o. Dále pak byl sestaven harmonogram vzdělávacích aktivit na rok 2010 vč. přípravy seznamů osob, které se školení účastní. V případě jazykového vzdělávání je pak nedílnou součástí také testování úrovně znalostí jednotlivých účastníků.


V rámci realizace klíčové aktivity 05 byl vypracován časový harmonogramu výuky interního školení pracovního práva a vlastní realizace kurzu „ Interní školení pracovního práva“.

Plnění klíčové aktivity 06 zahrnovala zejména přípravu harmonogramu  kurzů, které budou součástí naplnění klíčové aktivity a dále kontrola finanční specifikace kurzu se současným trhem  a sestavení seznamu účastníků plánovaných kurzů.

Do plnění klíčové aktivity 07 je zahrnuta realizace výběrového řízení VŘ004 (viz popis plnění KA 01) a dále pak sestavení harmonogramu vzdělávacích aktivit na rok 2010 a příprava seznamů osob které se účastní jednotlivých vzdělávacích kurzů.

Plnění všech aktivit probíhá v současné době v souladu se schváleným projektem.

Za sledované období nedošlo v projektu k žádným podstatným změnám.


Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

     Mapa webu      RSS kanál      XML Sitemap