Ako byť jedným z nás

Predvýber: analýza dokumentov uchádzačov – životopis, motivačný list

 • Na základe životopisu, motivačného listu, prípadne iného dokumentu, ktorý je požadovaný na dané pracovné miesto je vybrané dostatočné množstvo relevantných kandidátov pre 1. kolo prijímacieho konania - pohovor.
 • Na tomto predvýbere pracujú naši HR špecialisti spolu s budúcimi priamymi nadriadenými, ktorý veľmi starostlivo analyzujú informácie obsiahnuté v zaslaných dokumentoch.

1. kolo prijímacieho konania – pohovor
 

Prebieha v Senci. Účastníkom pohovoru je tiež budúci priamy nadriadený. Skladá sa z:

 • Štrukturovaný pohovor zameraný predovšetkým na doterajšie pracovné skúsenosti a overiteľné kompetencie kandidáta.
 • Odborný test (ak je u danej pozície potrebný)
 • V závislosti od konkrétnej pozície sa zisťuje úroveň cudzieho jazyka – najčastejšie angličtiny.
 • V priebehu pohovoru je zisťovaný skutočný záujem uchádzača o prácu v spoločnosti ESA s.r.o., – motivácia uchádzača (v nadväznosti na motivačný list). Zisťujú sa odborné predpoklady uchádzača (v nadväznosti na životopis) pre konkrétne pracovné miesto v rámci daného prijímacieho konania, príp. pre iné pracovné miesta – odborné zameranie, jeho odborná úroveň, prax uchádzača v odbornej oblasti.
 • Psychodiagnostiku (ak je u danej pozície potrebná).

Vyhodnotenie 1. kola prijímacieho konania - pohovoru

 • HR špecialista po dohode s budúcim priamym nadriadeným sa dohodnú na užšom výbere kandidátov postupujúcich do druhého kola prijímacieho konania (v prípade nutnosti). Výsledkom je identifikácia najvhodnejšieho kandidáta pre dané pracovné miesto a vytvorenie ponuky zodpovedajúcej predstavám oboch strán.
 • Uchádzači, ktorý neboli na pozíciu vybraní sú (v prípade ich záujmu) zaradení do databázy a môžu byť oslovení v budúcnosti, pokiaľ sa objaví pracovná pozícia zodpovedajúca ich kvalifikácii. V niektorých prípadoch u vybraných pozícií je uchádzačom ponúknutá iná pracovná pozícia.
   
 • Ponuka pracovného miesta

 • Vybraný kandidát je kontaktovaný HR oddelením s ponukou.
 • Uchádzač má priestor pre ďalšie otázky.
 • V prípade vzájomného súhlasu s podmienkami pracovnej ponuky je dohodnutý termín nástupu kandidáta do zamestnania a následne podpísaná pracovná zmluva.

Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

     Mapa webu      RSS kanál      XML Sitemap